cena kurzu 1.600,- Kč včetně DPH

– Mgr. Gabriela Marková
– 16 lekcí po dvou hodinách, jedna lekce týdne
– před zahájením kurzu info schůzka, kde se domluví hodina a den začátku kurzu
– kurz probíhá od konce října do února

Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, kde se domluví den výuky a začátek kurzu.

Náplň kurzu:

– Kurz kresby pro dospělé ( věk 15 + )

– Délka kurzu -16 lekcí – jednou týdně po dvou hodinách ( 2x 60 minut)
– Společná výuka ale i individuální přístup
Smyslem kurzu je poskytnout účastníkům prostor k vyjádření se kresbou a v kresbě se zdokonalit nebo se kresbou uvolnit a odreagovat. Kresba otvírá člověku jiný pohled na okolí, umí člověka zpomalit v hektické době, rozvíjí kreativní myšlení i vnímání, a v neposlední řadě dělá člověku radost ze samotné tvorby. V kolektivu navíc příležitost k vzájemné inspiraci i zdravé kritice a konzultaci.

 

Osnova jednotlivých lekcí:
– Uvolňovací cvičení a trénování zápěstí a ruky apod. Teoretická část -vysvětlení základních pravidel kresby, způsoby měření zátiší či modelu, příklady kresebných technik a materiálů, ukázka tvorby umělců zabývajících se kresbou v minulosti i současnosti ( stručný přehled +ukázky). Prostor k debatě i na dotazy.
– Kresba jednoduchého zátiší. Technika kresby přírodním uhlem. Zaměření se na kresbu základních tvarů objektů, stínování ploch, práce s linkou, a podle možnosti snaha vystihnutí struktury materiálu.
– Kresba o něco složitějšího zátiší suchým pastelem s důrazem na barvu a cit pro kompozici. U každého individuální přístup a podle toho také přizpůsobení úkolu a výsledku.
– Kresba zvířete, např. psa. Kresba formou skicování. Výsledek nebude jedna kresba na jednom papíře, ale několik různých skic na více menších papírech. Nebát se chybovat, protože i v kresbě se z chyb učíme a u skic je to nejlépe vidět, je vidět vývoj, trénuje se ruka i zrak. Kresba tuší.
– Kresba sádrové busty. Vysvětlení základních pravidel kresby hlavy, měření, vnímání objemu, charakteristických obličejových rysů, správné umístění na papír apod. Technika přírodní uhel ( nejjednodušší na začátek).
– Kresba portrét
– výuka bude probíhat v jazykových učebnách ZŠ Komenského 66
– Snaha o vystižení podoby. Technika přírodní uhel nebo suchý pastel.
Portrét jinak. Zaměření se na detail (například klobouk na hlavě kresleného) nebo výraz a náladu (vymyšlené imaginární pozadí krajiny apod.) a samozřejmě osobní rukopis, vlastní iniciativa, fantazie. Technika kombinovaná, např. i koláž, frotáž, aj.
o Kresba architektury. Kresba náměstí z terasy (bude-li to možné). Důraz na perspektivu a kompozici, vysvětlení jejich principů, měření, ale zároveň snaha o osobní výraz, výběr motivu (např. konkrétní dům, kašna, podloubí, architektonický detail aj.). Technika „negativní kresby“ začerněním plochy uhlem či tužkou a vymazávání bílých světlých ploch plastickou gumou – večerní výjev.
– Kresba v plenéru. Za dobrého počasí kresba v parku. Technika suchý pastel. Důraz na barvy a atmosféru obrazu. Kresba několika skic nebo jednoho motivu. Technika mastný pastel nebo tuš (gelové pero).
– Vlastní projekt. Volba mezi neživým a živým modelem. U neživého např. stavba vlastního zátiší a volba techniky i kombinované, možnost abstrahovat. U živého modelu kresba sedící postavy, opět volba techniky, prostor k vlastním nápadům, instalaci. U dětí i jiné téma, vše podle jejich schopností a vlastního zájmu.

 

Některé úkoly mohou zabrat až dvě lekce. Snaha bude vždy dokončit rozdělanou práci.
Podle časových možností buď další lekci doplním nebo naopak uberu.

 

Materiál:
Papír dle techniky buď hnědý balící nebo bílý karton, rozměr papírů A4 až A2.
Přírodní uhel, suchý nebo mastný pastel, tužky různé tvrdosti a měkkosti, plastická guma, tuš, gelové pero, kreslící desky, lepicí páska.

Přihláška do kurzu: Výtvarný kurz aneb kresbou pro radost


    Sdílet: